ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා තරඟාවලියේ ඉන්දීය පුහුණුකරු ලෙසට Rahul Dravid ව පත් කරයි!

එළඹෙන ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිත ඉන්දීය කණ්ඩායම සඳහා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙසට හිටපු ඉන්දීය ක්‍රීඩක Rahul Dravid ව පත්කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඔවුන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ගෙන් තොර නවක ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සමන්විත සංචිතයක් නම් කලා. එයට හේතුව වන්නේ එංගලන්තය සමග දීර්ඝ ක්‍රිකට් තරඟාවලියකට මුහුණ දීමට සූදානමින් පසුවන බැවින් ඉන්දීය ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම දිගටම එංගලන්තයේ රැඳී සිටීමට තීරණය කිරීමයි.

ඒ අනුව Rahul Dravid ගේ පුහුණුකාරිත්වයෙන් සමන්විත නවක ඉන්දීය කණ්ඩායම එළඹෙන ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිත වනවා.

Featured Image – Crictracker

Leave a comment

Creedanet