ධනංජය සහ් ධනුෂ්ක අසමත් වුණු යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ සමත් වේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් හට බංගලාදේශ සංචාරය අතරතුර මිනිස්සු 8යි තත්ත්පර 35කින් කිලෝමීටර් 2ක් දිවීමේ පරීක්ෂණයකට මුහුණ දීමට සිදුවුණා. එහිදී සංචිතගත ක්‍රීඩකයින් 18දෙනා අතරින් ධනුෂ්ක ගුණතිලක සහ ධනංජය ඩි සිල්වා හැරුණු කොට සෙසු ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනා පරීක්ෂණ සමත් වුණා.

ඒ අනුව අසමත් වුණු ධනුශ්ක සහ ධනංජයත්, එංගලන්ත සංචාරයට නම් කළ මූලික සංචිතයේ සෙසු ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක්ටත් අද දිනයේදී යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයකට මුහුණදීමට සිදුවුණා. එම සෙසු ක්‍රීඩකයින් වූයේ ධනංජය ලක්ෂාන්, ඉශාන් ජයරත්න සහ නුවන් ප්‍රදීප් යන ක්‍රීඩකයින්.

මෙම පරීක්ෂණයට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයින් පස්දෙනාම පරීක්ෂණ සමත් වී ඇති අතර ඒ අනුව ඔවුන්ට එංගලන්තය සංචාරයට සහභාගී වීම සදහා ශාරීරික යෝග්‍යතාව අතින් ගැටලුවක් ඇතිවන්නේ නැහැ. මූලික සංචිතයේ සිටින ක්‍රීඩකයින් 28 දෙනා අතරින් ක්‍රීඩකයින් 24ක් එංගලන්තය බලා ගමන් කිරීමට තෝරාගැනීමට නියමිතයි.

Leave a comment

Creedanet