රග්බි Union සහ රග්බි League ක්‍රීඩාව – පළමු කොටස

රග්බි ක්‍රීඩාව එංගලන්තය කේන්ද්‍රකොට ගනිමින් ආරම්භ වී මේ වන විට ලොව මිලියන 300කට අධික ක්‍රීඩා ලෝලීන් සංඛ්‍යාවක් මෙන්ම මිලියන 3කට අධික ලියාපදිංචි ක්‍රීඩකයන් සංඛ්‍යාවක් මේ වන විටත් ක්‍රීඩාකරනු ලබන ලොව ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩාවක් වුවත් මේ වන විටත් මෙම ක්‍රීඩාවෙ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රීඩා විලාසයන් හි කේන්දුරීය ප්‍රභේදයන් ද්විත්වයක් පවතී.ඒ රග්බි Union හා රග්බි League ක්‍රීඩා ආකෘති ද්විත්වයයි .

සැබැවින්ම මෙම ලිපිය මගින් සාකච්ජා කරනු ලබන්නේ මෙම ක්‍රීඩා විලාසයන්හි ආරම්භය හා විකාශනයයි. ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඇති එංගලන්තයෙ පැවති ක්‍රීඩා සමාජ පාපන්දු තරගයකදී විලියම් වෙබ් එලිස් යන ක්‍රීඩකයා පාපන්දු තම අතින් රැගෙන ගොස් ගෝලයක් වාර්තා කිරීම රග්බි ක්‍රීඩාවේ ආරම්භය සනිටුහන් වීම සදහා මුල් වු බව. නමුත් කාලයත් සමගම එමගින් උපන් මෙම ක්‍රීඩාව විවිධ මට්ටමෙ වෙනස්කම් රාශියකට භාජනය විය.

මෙලෙස ආරම්භ වූ රග්බි ක්‍රීඩාව පරිපාලනමය හා විධිමත් ආකෘතියකින් ඉදිරිපත් වන්නේ 1870 රග්බි පාපන්දු සංගමය (RFU) බිහි කිරීමත් සමගින් වන අතර එම සංගමය මගින් පළමු වරට රග්බි ක්‍රීඩාව සදහා 1871 දී විධිමත් නීති මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.මෙම නීති මාලාව රග්බි Union ක්‍රීඩාවේ ආරම්භය ලෙස සැලකිය හැකිය.

Image Source – BlackandBlue1871

නමුත් මෙම වකවානුව තුල එංගලන්තයෙ රග්බි ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරනු ලැබුයේ දකුණු එංගලන්තයේ උසස් කුල වල ධනවතුන් වු අතර මෙම ක්‍රීඩාව එම උසස් කුල අතරම රදවා ගැනීම සදහා 1871 දී ඉදිරිපත් කල නීති මාලාව මගින් පසුබිම සකසා තිබුණි.එම නීති මාලාවේ 7 වන පරිච්ඡේදයෙ මෙම ක්‍රීඩාව වෘත්තීය මට්ටමෙ. ක්‍රීඩාවක් ලෙස ක්‍රීඩා කිරීම වළක්වා තිබුනේ එම දකුණු එංගලන්තයෙ ධනවත් පවුල් වල වුවමනා එපාකම් ඉටු කිරීමට වන අතර රග්බි ක්‍රීඩාව වෘත්තීය මට්ටමේ (Professionalism) ක්‍රීඩාවක් ලෙස ක්‍රීඩා කිරීම වැළක්වීම මගින් උතුරැ එංගලන්තයෙ පහත් කුල වල ශ්‍රමික ක්‍රීඩකයන්ට තම රාජකාරී අතපසු කරිමින් මෙම ක්‍රීඩාවෙ නියලීමට නොහැකි ආර්ථික පසුබිමක් නිර්මාණය කෙරැණි.

නමුත් උතුරැ එංගලන්තයෙ රග්බි ක්‍රීඩා සමාජයක් වන යෝක්ෂයර් ක්‍රීඩා සමාජය 1892 දී එවැනි ගෙවීමක් සිදු කරන වෘත්තීය මට්ටමෙ කණ්ඩයමක් බිහි කරන ලදී . මෙමගින් 1871 දි ඉදිරිපත් කල RFU නීති මාලාවේ 7 වන පරිච්චඡ්දය උල්ලංඝණය වන බව දක්නමින් රග්බි පාපන්දු සංගමහේ දැඩි දෝෂ දර්ශණයට ලක් වීමට යෝක්ෂයර් ක්‍රීඩා සමාජයට සිදු විය. මෙම විවේචන හමුවේ 1895 දී උතුරැ එංගලන්ත ක්‍රීඩා සමාජ වන යෝක්ෂයර් සහ ලැන්ක්ශයර් ක්‍රීඩා සමාජ රග්බි පාපන්දු සංගමයෙන් RFU ඉවත් වී උතුරැ එංගලන්ත රග්බි පාපන්දු සංගමය NRFU බිහි කරගන්නා ලදී .

එම සංගමය මගින් රග්බි ක්‍රීඩාව වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩාවක් ලෙස පවත්වා ගෙන යාමට තීරණය කරන ලද අතර එය රග්බි League ක්‍රීඩාවේ ආරභම්ය ලෙස සැලකිය හැකිය . රග්බි ක්‍රීඩාව වෘත්තීය මට්ටමේ ලෙස ක්‍රීඩා කීරීමට අවශ්‍ය මුදල් සොයා ගැනීමට සිදු වූයේ තරග නැරඹීමට එන පිරිස ගෙන් නිසා රග්බි ක්‍රීඩාව ඕනෑම කෙනෙකුට නැරඹිය හැකි සරල ක්‍රීඩාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට උතුරැ රග්බි පාපන්දු සංගමයට සිදුවිය. එම පසුබිම නිසා විධිමත් නීති මාලාවක් යටතේ රග්බි ලීග් ක්‍රීඩාව 1900 න් පසු ආරම්භ විය.

මෙලෙස මෙම රග්බි ආකෘති අතර සැලකිය යුතු වෙනස්ම් කිහිපයක් පවතී . එලෙස පවතිව රග්බි League හා රග්බි Union ක්‍රීඩාව අතර වෙනස්කම් සමගින් මෙහි දෙවන ලිපියත් සමග හමුවෙමු .

Leave a comment

Creedanet